Disclaimer en privacy statement

KortingenGezond.nl is een website van Pndtech B.V. en 1F B.V. (hierna: "Korting en Gezond.nl").

Disclaimer

Korting en Gezond.nl probeert alle informatie (onder meer kenmerken, specificaties, beschrijvingen en prijzen) zo betrouwbaar mogelijk te brengen. Ondanks onze zorg kan Korting en Gezond.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, de volledigheid, de authenticiteit of de geschiktheid van de informatie ter beschikking gesteld op KortingenGezond.nl, ook niet als dit ernstige gevolgen heeft, ook niet als men ondertussen op de hoogte is gebracht. Ook niet bij eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn, zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van Korting en Gezond.nl of de onmogelijkheid deze te gebruiken. Deze opsomming is niet limitatief en strekt zich uit tot alle mogelijke aansprakelijkheden waartoe Korting en Gezond.nl kan gehouden worden.

Prijzen

De vermelde prijzen op KortingenGezond.nl zijn in euro's en mogelijk exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen. Zowel KortingenGezond.nl als de webwinkel waar naar verwezen wordt zijn niet aansprakelijk voor de vermelde prijzen. Kijk altijd op de website van de webwinkel zelf om de prijs, de leverbaarheid en de verzendkosten te controleren.

Privacy

Korting en Gezond.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van KortingenGezond.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om vraagt te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals maar niet uitsluitend URL, IP-adres, apparaat, browsertype, taal, datum en tijd van uw bezoek.

Affiliate cookies

KortingenGezond.nl maakt gebruikt van de diensten van affiliate netwerken om adverteerders via performance based advertising te promoten. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat een adverteerder alleen betaalt voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat.

Om deze dienst uit te kunnen voeren maken onze affiliate netwerken gebruik van zogeheten affiliate cookies. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weten deze affiliate netwerken dat KortingenGezond.nl een vergoeding moet ontvangen.

Bij de registratie van deze vergoeding krijgt KortingenGezond.nl toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data mag door KortingenGezond.nl uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van analyses. Deze website draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacyrichtlijnen en wetgeving.

Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt weinig tot geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van KortingenGezond.nl. Volgens de Telecommunicatiewet hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren.

Contact Disclaimer

Voor meer informatie over dit document kunt u contact opnemen met Korting en Gezond.nl via info@kortingengezond.nl of 0162 714171.